I Skoskogen leikeland er det lett å ha det moro! Her kan du klatre, skli, springe, hoppe, krype og balansere i labyrintar blant tre, soppar og Mikkel sine sko. Her kan dei vaksne vere med på leiken eller slappe av i skoskogen kafé.