Personvernerklæring

Personvernerklæring
Oppdatert 2021-05-25

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Mikkelparken behandler dine personopplysninger. Nettsider, nettbutikk og booking eies av Hardangertun Hytter og Familiepark AS, Kinsarvikvegen 64, 5780 Kinsarvik, organisasjonsnummer  878707192

1  Innledning

Vi i Mikkelparken er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.
Formålet med nettsidene og andre elektroniske plattformer er å kunne tilby informasjon om oss og våre produkter, kjøp av varer og tjenester, gi tilpasset kommunikasjon, fordeler og tilbud, og å bygge generell kunnskap om kjøpstrender og hvordan vi kan forbedre våre tjenester basert på bruken av disse. 
Behandlingen av opplysningene om deg bygger både på samtykke(ne) du har gitt og de øvrige behandlingsgrunnlag vi har og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. 

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Mikkelparken behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer. Vi behandler opplysninger fra dine kjøp som handlet beløp, betalingsmetode, produkter, dato/tidspunkt og hvor kjøpet er gjort. Bruk av produkter (for dem det er relevant) registreres også med dato/tidspunkt.

I forbindelse med Mikkelkort Gull samles det også inn bilder for å kunne identifisere og kontrollere eierskap til sesongkortet.  

Vi samler også inn din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger/meldinger, e-post- og SMS-utsendelser, innlogget aktivitet på nett, samt lokasjonsdata/bevegelsesdata. Sistnevnte anonymiseres umiddelbart. Informasjon vi får når du bruker vår nettside og besøker våre sosiale medier, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

Når du henvender deg til oss via melding på Facebook/Instagram, epost og kontaktskjema blir disse meldingene også registrert inn og behandlet. Dette kan også gjelde når du henvender deg per telefon angående overnattingsopphold eller andre spørsmål. 

Vi får gjennom Facebook Insight anonymisert informasjon om bl.a. kjønn, alder, bosted, språk m.m. Vi kan også se hvor mange personer som har besøkt sidene våre (Mikkelparken, Mikkelparken Ferietun og Hardangertun Leirskule) og hvor mange som er nådd gjennom innlegg i en valgt tidsperiode. 

Det lovlige grunnlaget for den anonymiserte behandlingen baserer seg på berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 bokstav f. De anonymiserte målgruppene bidrar til at vi får reelle og tilspissede tilbakemeldinger på hvordan vår informasjon og markedsføring på våre Facebooksider blir mottatt av følgere og brukere av Facebook. På den måten kan vi forstå kundegruppen vår bedre og dessuten forbedre oss, men uten at dette går ut over ditt personvern. 

Mikkelparken vil også behandle personopplysninger tilknyttet likerklikk, delinger og følgere på våre sider og våre sideaktiviteter. Behandlingen av dette baserer seg på ditt samtykke og du kan når som helst fjerne egne likerklikk, delinger og slutte å følge våre fansider. Du kan selv velge hvilken markedsføring du skal bli eksponert for i Facebooks sider her

Facebook har hovedsakelig sine servere i EU, men ved overføring av personopplysninger til en server utenfor EU vil dette gjøres basert på andre rettslige grunnlag for overførsel av personopplysninger utenfor EU og Sveits, som EUs modellkontraktklausuler eller Privacy shields rammeverk. 

Mikkelparken bruker cookies på vår nettside. Disse inneholder ikke personopplysninger, unntatt cookie for pålogging. Les her for mer om bruk av cookies her. 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Mikkelparken bruker opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom kjøp, for at vi skal kunne levere de varer og tjenester du har kjøpt av oss. Dette innebærer også kontroll av gyldighet på kjøpte billett- og/eller bookingprodukt. Det gjøres ved å registrere bruk av produktene for å sikre at de ikke blir brukt mer enn tillatt og ved at eierskap av sesongkort kontrolleres ved hjelp av bilde og navn. 
Dine opplysninger blir brukt for å gi deg tilbud, kommunikasjon, spørreundersøkelser og viktige beskjeder i tråd med det du har kjøpt og de samtykker du har gitt eller iht. den berettigede interessen vi har. Vi analyserer kjøpshistorikk for å gi deg relevante tilbud og forslag til produkter tilpasset deg. 
Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. 
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4  Hvem deler vi personopplysninger me

Personopplysninger om deg vil ikke bli utlevert til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, for eksempel hvis utleveringen er nødvendig for å oppfylle avtaler med deg. 
Mikkelparken deler personopplysninger med databehandlere (underleverandører) som behandler data på vegne av oss. I slike tilfeller er det inngått databehandleravtaler som setter rammer for hvordan databehandleren skal behandle personopplysningene på våre vegne. Vi har databehandlere innenfor hosting, drift, systemleverandører (eks kundehenvendelsessystem, bookingsystem, sms– og e-postutsendelsessystem). 
Vi kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også utlevere opplysninger til myndighetene. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Her er noen av de kriteriene som legges til grunn når vi bestemmer hvor lenge personopplysningene skal oppbevares: 

– Om videre behandling av opplysningene etter ditt besøk vil være nødvendig som følge av eventuelle krav, innsigelser eller annen type tvist. Slettes normalt sett innen 13 måneder etter henvendelsen og vurderes årlig dersom behovet for å oppbevare det lengre oppstår. 

– Om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter gjeldende lovgivning, slik som bokføringsloven. Etter bokføringsloven har vi plikt til å oppbevare visse typer informasjon i inntil 5 år etter regnskapsårets slutt. 

– Noen opplysninger slettes eller anonymiseres kort tid etter at de ble innsamlet fordi det ikke lenger er behov for opplysningene. Eksempler på slike opplysninger er logger fra IT-systemene. Mange av disse prosessene skjer automatisk i de respektive IT-systemene våre.  

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
Oppdatere dine personopplysninger.

Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 
Telefonnummer: 53671313
E-postadresse: info@mikkelparken.no

Adresse: Kinsarvikvegen 64, 5780 Kinsarvik