Avtalevilkår

Betingelsar og vilkår:

Viktig: Bestilling er kun gjennomført når epost bekreftelse er mottatt!
NB! Har du planar om å besøka Mikkelparken. Billettar må kjøpast på førehånd. Det kan bli utsolgt.
For grupper gjelder eigne bookingreglar.
Vilkår for bestilling av Mikkelparken sine produkter – billetter, sesongkort, overnatting og andre tilleggsprodukter.
Du er sjølv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stava navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli krevet for kostnader som måtte oppstå som følge av feil.
Mikkelparken tar ikkje ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikkje er kome Mikkelparken i hende.
Ved bestilling av fleire hytter/leilegheiter kan me dessverre ikkje garantera att dei ligg ved sidan av kvarande. Ring gjerne 53671313 for meir informasjon.
Innsjekking hytter/leiligheter frå kl 15:00 og utsjekking før kl 11:00. Camping frå 15:00 og utsjekk kl 14:00.
1.BOOKING AV OVERNATTING/BILLETTAR:
Desse bookingreglane gjeld som kontrakt for overnatting/billettar.
2.LEIGETAKAREN SITT ANSVAR
Den som bestiller må vera over 18 år. Dette gjeld òg for den som er ansvarleg på hytta/leilegheita under opphaldet.
3.BETALINGSVILKÅR
Ved nettbestilling må overnatting/billettar betalast straks. Dersom de bestiller via epost eller tlf, vil de få tilsendt ein betalingslink på e-post for å gjennomføre betalinga. Betaling ved ankomst skjer kun etter avtale.
4.AVBESTILLING/ENDRING/ANGRERETT
Avbestilling/Endring må skje seinast 14 dagar før ankomst. Refundering av forhåndsbetalt bestilling vert gjort innan 3 dagar. Ved avbestilling seinare enn 14 dagar før ankomst må heile leigesummen betalas eller me prøvar å leige hytte/leiligheit ut for dykk. Avbestilling av billetter seinare enn 14 dagar før ankomst vil ikkje bli refundert. Endring av billetter 14 dagar før ankomst kan gjerast på Min Side.
Avbestilling kan gjerast på mail til info@mikkelparken.no eller tlf til 53671313.
5.AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
Avbestillingsbeskyttelsen på kr 295,- per hytte/leilegheit/luksustelt og 125,- per campingplass kan ein bestille samtidig med reservasjonen. Med denne kan du avbestille heilt fram til dagen før ankomstdagen. Avbestillingsbeskyttelsen vert ikkje refundert.
6.ANDRE VILKÅR
Eige musikkanlegg må ikkje brukast slik at andre gjester vert uroa. Det er forventa at leigetakar tar hensyn til dei andre gjestene som er her. Dersom nokon uroar andre vil det verta påtale, og om ein ikkje rettar seg ette den vil ein måtta forlata plassen og leigesummen vert i slike tilfelle ikkje refundert.
Øydelagt inventa, utstyr, annan skade eller mangelfull reingjering vil verta etterfakturert.
7.HUSDYR
Dyr er dessverre ikkje tillatt i hyttene/leilegheitene/luksustelta.
8.REINHALD
Ved avreise må hytta/leilegheita/luksusteltet vera i same stand som den var då de kom. Oppvaskmaskina må settas på, avfall og tomgods må fjernas og alle golv og overflatar må vera vaska over med tørrmopp og klut. Vaskeinstruks og utstyr finns i overnattingseiningane.
9.FORBEHALD/FORCE MAJEURE
Mikkelparken er ikkje ansvarleg for forhold utanfor vår kontroll.
10.RØYKEFORBUD
Det er ikkje lov å å røyka i hyttene/Leilgheitene/luksustelta våre.
11.REKLAMASJON – MANGEL
Eventulle reklamasjonar under opphaldet skal rettast til personalet i resepsjone, epost: info@mikkelparken.no eller på tlf 53671313.
12.KUNDEDATA/PERSONOPPLYSNINGAR
Kundedata/personopplysningar blir ikkje blir delt med, eller solgt til, ein tredje part. Alle kundedata/personopplysningar blir oppbevart i henhold til norsk lov. Mikkelparken kan sende deg informasjon angående produkt, tjenester eller hendingar som kan vere av interesse for deg ut i frå ditt kjøp.
13.Juridisk ansvarlig
Hardangertun Hytter og Familiepark AS er juridisk ansvarlig for kredittkort-transaksjonar gjort gjennom denne nettsida.
Mikkelparken revidert 01.04.2021
Mikkelparken Ferietun
Kinsarvikvegen 64
5780 Kinsarvik
Norge
Org nr 878 707 192
Bestilling/informasjon
Telefon: 53 67 13 13