Avtalevilkår

Oppdatert 13.08.2023.

Revidert 14.01.2022. Lagt til punkt nr. 6 om Mikkelbuffet.

Revidert 01.12.2021. Oppdatert avbestillingsreglar, husdyr og reinhald. Korrigering av skrivefeil. Alle bookingar frå publiseringsdato føl dei nye avbestillingsvilkåra. 

Betingelsar og vilkår:

Viktig: Bestilling er kun gjennomført når epost bekreftelse er mottatt!

For grupper gjelder eigne bookingreglar.

Vilkår for bestilling av Mikkelparken sine produkter – billettar, sesongkort, overnatting og andre tilleggsprodukt.

Du er sjølv ansvarleg for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stava namn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli belasta for kostnadar som måtte oppstå som følgje av feil.

Mikkelparken tar ikkje ansvar for bestillingar som på grunn av tekniske problemer ikkje er kome Mikkelparken i hende.

Ved bestilling av fleire hytter/leilegheiter kan me dessverre ikkje garantera att dei ligg ved sidan av kvarande med mindre du har bestilt spesifikke einingar og fått oppgitt nummererte einingar på ordrebekreftelsen. 

Innsjekking hytter/leiligheter og luksustelt frå kl 15:00 og utsjekking før kl 11:00. Camping frå 15:00 og utsjekk før kl 13:00.

1. BOOKING AV OVERNATTING/BILLETTAR:

Desse bookingreglane gjeld som kontrakt for overnatting/billettar.

2.LEIGETAKAREN SITT ANSVAR

Den som bestiller må vera over 20 år. Dette gjeld òg for den som er ansvarleg på hytta/leilegheita under opphaldet.

3.BETALING

Ved nettbestilling må overnatting/billettar betalast straks. Du kan betale med kort, vipps, faktura og delbetaling. Faktura og delbetaling vert handtert av tredjepartsfirma Riverty. Når du vel dette alternativet, vil du motta ein faktura frå Riverty på e-post etter kjøpet. Det er ditt ansvar at denne fakturaen blir betalt innan fristen. Purregebyr kan tilkomme dersom betalinga ikkje vert gjort innan fristen.
Ved bestilling via epost eller tlf, vil de få tilsendt ein betalingslink på e-post for å gjennomføre betalinga. Det blir sendt ut ei påminning om betaling når opphaldet nærmar seg, dersom det er registrert uteståande beløp på din booking. Betaling må skje seinast 14 dagar før ankomst. Betaling ved ankomst skjer kun etter avtale.

4. OM BILLETTANE

Billettane vert sendt til deg ilag med ordrebekreftelse på e-post, og er også tilgjengelig på Min side.
Gyldigheitsdato er angitt på billetten, og billetten kan kun brukast av ein person (fleirdagsbillettar og sesongkort kan ikkje brukast av fleire ulike personar).
Dersom du ikkje har mottatt billetten din på e-post ved kjøp, vennligst sjekk spam/søpplepost og kontakt Mikkelparken dersom du ikkje har mottatt bekreftelsen. Ordren din er kun gyldig ved mottatt ordrebekreftelse.
Dagsbillettar eller sesongkort som av ein eller annan grunn ikkje er blitt tatt i bruk, vert ikkje refundert.

5.ENDRING OG AVBESTILLING AV INNGANGSBILLETTAR TIL MIKKELPARKEN

Du kan alltid avbestille bookingen din innan 24 timar etter kjøpstidspunktet på Min side, dersom dei ikkje allereie er blitt tatt i bruk.
Unntak: du kan ikkje avbestille samme dato som produktet (f.eks. inngangsbilletten) gjeld for. Det betyr at dersom du har kjøpt ein inngangsbillett til Mikkelparken dagen før du skal besøke parken, kan du ikkje avbestille på Min side dagen etterpå (bruksdagen) sjølv om dette er innanfor 24 timar. 

Avbestillingar som skjer etter 24-timars fristen vil ikkje bli refundert. 

Endring av billettar:

Du kan endre dato på inngangsbillettar fram til 14 dagar før bruksdagen (datoen på billetten). Dersom du ynskjer å endre billetten din, gjer du dette på Min side ved å avbestille billettane, og kjøpe nye med verdikoden du mottar. Ved telefonhenvendelse kjem eit administrasjonsgebyr på kr 30,- pr billett ved endring. Ved endring blir billetten din avbestilt, og du vil få ein verdikode/gåvekortkode som du bruker som betalingsmiddel ved kjøp av nye billettar. 

Det er ikkje mogleg å endre dato på billettar når det er mindre enn 14 dagar til bruksdato. 

6. ENDRING OG AVBESTILLING AV OVERNATTING PÅ MIKKELPARKEN FERIETUN, SAMT OVERNATTING MED BILLETTAR

Ved booking av overnatting og overnatting med billettar, kan ein velgje mellom BASIS og FLEX prisar.

BASIS bookingar har den billigaste prisen og kan ikkje avbestillast eller endrast etter 24 timar frå kjøpstidspunktet. BASIS bookingar må betalast ved bookingtidspunktet.

FLEX bookingar kan avbestillast og endrast heilt fram til 2 dagar før ankomstdato, seinast kl. 15:00. Det kjem til eit administrasjonsgebyr på 100 NOK ved kvar endring av bookingen. Ved avbestilling innan denne fristen, refunderer me det fulle innbetalte beløpet, minus 100 NOK i administrasjonsgebyr.

Endring og avbestilling av bookingar med overnatting, kan gjerast på mail til info@mikkelparken.no eller tlf til 53671313.

Refusjon av innbetalt beløp:
Dersom bookingen din kvalifiserer til refusjon ved endring/avbestilling, vil dette alltid gjerast tilbake til opphavskort/konto. Dersom du betalte med kort eller vipps, vil beløpet bli refundert tilbake til samme betalingskortet. Dette har normalt ei behandlingstid på ca. 2-4 virkedagar.
Dersom du betalte med faktura, er det Riverty som står for tilbakebetalingen din til konto. Du vil motta ein e-post frå dei dersom dei treng kontoopplysningar for tilbakebetaling. Det er gjerne litt ekstra behandlingstid for refusjonar som er betalt inn på faktura, men du kan alltids logge inn på Riverty sine heimesider med BankID for å sjekke status på fakturaen din.

7. ENDRING OG AVBESTILLING AV PRODUKT «MIKKELBUFFET»

Ved forhåndskjøp av Mikkelbuffet, kan ein endre/avbestille produktet fram til 2 dagar før bruksdato (dato ein har bestilt Mikkelbuffet til).

8.ANDRE VILKÅR

Eige musikkanlegg må ikkje brukast slik at andre gjester vert uroa. Det er forventa at leigetakar tar hensyn til dei andre gjestene som er her. Dersom nokon uroar andre vil det verta påtale, og om ein ikkje rettar seg etter den vil ein måtta forlata plassen og leigesummen vert i slike tilfelle ikkje refundert.

Øydelagt inventar, utstyr, annan skade på eigendom kan verte etterfakturert.

9.HUSDYR

Husdyr er dessverre ikkje tillatt i hyttene og leilegheitene. Husdyr er tillatt i luksustelta mot eit gebyr. 

Husdyr er heller ikkje tillatt inne i Mikkelparken. Det er hundebur til utlån utanfor parken i eit skyggefullt område. Ved ankomst til Mikkelparken, kan du registrere deg for lån av hundebur. Det er ikkje mogleg å reservere hundebur på forhånd.

10.REINHALD

Reinhald er inkludert i bestillingen ved leige av hytte, leilegheit og luksustelt. Ved avreise må hytta/leilegheita/luksusteltet vera i same stand som den var då de kom. Me ynskjer at du tømmer søppel og set på oppvaskemaskina før avreise. Evt. leigd sengetøy må takast av sengene og leggast i posen sengetøyet kom i. 

11.FORBEHALD/FORCE MAJEURE

Mikkelparken tar forbehold om at det pga. vær eller tekniske problem kan skje driftsstans på aktivitetar, attraksjonar eller underhaldning. Det vert ikkje gitt kompensasjon dersom ein attraksjon er stengt grunna forhold utanfor vår kontroll.

12.RØYKEFORBUD

Det er ikkje lov å å røyka i hyttene/leilgheitene/luksustelta våre. 
I Mikkelparken er det dedikerte røykesoner som er markert på parkkartet. Desse områda er nedanfor Solkro eller nedanfor togstasjonen.

13. REKLAMASJON – MANGEL

Eventulle reklamasjonar under opphaldet skal rettast til personalet i resepsjonen, evt. via epost: info@mikkelparken.no eller på tlf 53671313.

14.KUNDEDATA/PERSONOPPLYSNINGAR

Kundedata/personopplysningar blir ikkje blir delt med, eller solgt til, ein tredje part. Alle kundedata/personopplysningar blir oppbevart i henhold til norsk lov. Mikkelparken kan sende deg informasjon angåande produkt, tenester eller hendingar som kan vere av interesse for deg ut ifrå ditt kjøp.

15. JURIDISK ANSVALEG

Hardangertun Hytter og Familiepark AS er juridisk ansvarlig for kredittkort-transaksjonar gjort gjennom denne nettsida.

Mikkelparken revidert 01.04.2021

Mikkelparken Ferietun

Kinsarvikvegen 64

5780 Kinsarvik

Norge

Org nr 878 707 192

Bestilling/informasjon

Telefon: 53 67 13 13

E-post: info@mikkelparken.no