Elbil lading ved Mikkelparken/Mikkelparken Ferietun

På parkeringsplassen utanfor Mikkelparken er det 8 ladeplassar for elbil, drifta av Recharge: CHAdeMO: 2 stk., CCS: 2 stk. og Type 2: 4 stk. På Esso-stasjonen i Kinsarvik sentrum er det 4 ladeplassar drifta av Mer: CHAdeMO: 2 stk., CCS: 2 stk. og Type 2: 2 stk.
Det er ikkje tilrettelagt for lading av elbil på Mikkelparken Ferietun.