Er det eigne honnørprisar i Mikkelparken?

Me har eigne prisar for honnør. Du kan kjøpe honnørbillett dersom du er 67 år eller eldre, eller har eit honnørkort. Honnør rabatten gjeld ikkje for sambuaraar/ektefeller.