Grilling

Mikkelparken har eigne gassgrillar de kan nytte utanfor leikelandet Karibia. Det er ikkje tillat med eingongsgrill. Me følgjer Brannvesenet sine anbefalingar om grilling/grillforbod. Ta gjerne med eigne redskaper som t.d. pølseklype

På Mikkelparken Ferietun har me to stk. gassgrillar til utlån mot eit lite gebyr. På Mikkelparken Ferietun kan ein nytte eigne grillar så lenge ein følgjer brannvesenet sine anbefalingar og griller på ein trygg måte. Det er ikkje tillatt med eingongsgrill på Mikkelparken Ferietun.