Hittegods

Alle gjengløymte ting vert tatt vare på i ein kort periode. Har du gløymt noke i Mikkelparken, ta så fort som mogleg kontakt på e-post: info@mikkelparken.no med ei skildring av kva du har gløymt att og ca. kva område du trur du har mista det.
Me sjekker i hittegodsavdelinga vår, og svarer deg tilbake så snart som mogleg. Etter ca. 2 veker vil klede og anna som ikkje har blitt etterlyst bli donert eller kasta.