Oppgradering av dagsbillettar

Det er mogleg å oppgradere dagsbilletten din til 2-dagarbillett. Dette må gjerast før ein reiser frå Mikkelparken dag 1 hos ein av våre medarebeidarar i inngangen til Mikkelparken.

Det er ikkje mogleg å oppgradere billetter dagen etterpå og  dag 2 billetten er kun gyldig påfølgande dag.