Røyking

Det er kun lov å røyke i Mikkelparken på anvist plass. Røykeplassen finn du nedenfor Solkro kafe.