Stig på, ta plass! Mikkeltoget tar deg med på ein liten rundtur i Mikkelparken. Under togreisa får høyre ein av historiane frå Mikkelparken og lære meir om Mikkel og venene.